Regulamin

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z  BIBLIOTEKI

 PRZEDSZKOLA „MARTOLANDIA” NA MORENIE

 
 
Biblioteka „ Martolandia” powstała aby:
- upowszechnić czytelnictwo wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, 
- nauczyć dzieci szanowania książek 
- przybliżyć dzieciom zasady funkcjonowania oraz organizację biblioteki 
- zachęcić dzieci oraz rodziców do korzystania z lokalnych bibliotek
- zaprosić rodziców do współpracy i dzielenia się ciekawymi propozycjami książek dla dzieci
 
1.  Z biblioteki przedszkolnej mogą korzystać dzieci zapisane oraz spoza Przedszkola 
„Martolandia” na Morenie.   
Zapisy oraz korzystanie z biblioteki odbywa się tylko w obecności rodziców lub opiekunów. 
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Bibliotekę prowadzą dzieci wraz z nauczycielami z poszczególnych grup, 
wg harmonogramu ustalonego przez koordynatora biblioteki.
4. W celu zapisania się do biblioteki należy ofiarować na rzecz biblioteki jedną książkę przeznaczoną dla dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym – jest to traktowane jako wpisowe. 
5. Przy pierwszym wypożyczeniu książki rodzice lub opiekunowie
są zobowiązani przedstawić dokument potwierdzający tożsamość oraz podpisać zgodę 
na udostępnienie danych osobowych wykorzystywanych w celu prowadzenia biblioteki,  gdyż dane będą wpisane do karty czytelnika.
6. Biblioteka czynna jest w poniedziałki, środy i piątki, w godz.: 8.00 – 8.30, 10.00 – 11.00 i 16.00 – 17.00. Dzieci przedszkolne mogą korzystać z biblioteki również w godzinach pracy przedszkola, tylko gdy dzieci i nauczyciel pełniący w danym momencie dyżur biblioteczny,  mogą poświęcić im czas. Nie uczestniczą w zajęciach, jest więcej niż jeden nauczyciel na grupę. 
7. Za zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie wypożyczonej książki czytelnik zobowiązany
jest do odkupienia na rzecz biblioteki takiej samej pozycji. 
8. Książkę można wypożyczyć na okres dwóch tygodni, a w uzasadnionych przypadkach okres ten przedłużyć, osobiście w przedszkolu lub telefonicznie pod numerem 504 270 002.
9. W wyniku niedotrzymania terminu zwrotu książki do biblioteki, czytelnik zobowiązany jest do oddania na rzecz biblioteki jednej własnej książki o tematyce przeznaczonej 
dla dzieci (1 książka na każdy rozpoczęty tydzień) z tytułu kary. 
10. W sytuacjach, w których osoba prowadząca uzna, że książka składana do biblioteki, 
w formie „wpisowego”, czy też z tytułu kary , swoją  tematyką, czy treścią nie odpowiada dzieciom w wieku przedszkolnym,  może odmówić przyjęcia i  poprosić 
o przyniesienie innej pozycji. 
11. W przypadkach uzasadnionych osoba upoważniona (dyrektor, osoba prowadząca)
może żądać zwrotu książki przed upływem ustalonego terminu.
12. Dzieci odchodzące z przedszkola obowiązane są do wcześniejszego rozliczenia 
się z biblioteką.
13. Każdy wypożyczający zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki 
i ściśle go przestrzegać.
14. Czytelnicy mogą wypożyczyć do dwóch egzemplarzy jednocześnie.
15. Wypożyczający nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe pozbawiony korzystania z zasobów biblioteki przedszkolnej.
 
Koordynatorem biblioteki
w roku szkolnym 2015/2016 jest p. Anna Mikołajewska z grupy „Podróżników”

 

ul. Myśliwska 22/4-5morena@martolandia.pl tel. dyrekcja: 504 270 002(czynny Pn-Pt 9:00-17:00)